Přejít na obsah
Přenosný vzorkovač vody A100 mini

Zdokonalený nástupce vzorkovače A1mini
-dvacet volně nastavitelných programů u kterých lze nastavit každý parametr vzorkování individuálně dle potřeby
-veškeré nastavení k programům  se zobrazují na displeji najednou, stačí jeden pohled a vím jak bude vzorkovač pracovat
-možnost nastavení opožděného startu 0 až 999 hodin
-možnost nastavení počtu vzorků 1 až 999
-možnost nastavení pauzy mezi vzorky 1 minuta až 99 hodin
-možnost nastavení maximální doby sání 0 až 300 sekund
-možnost nastavení času profuku před odběrem a po odběru  0-300 sekund
-objem vzorku je čas, po který čerpadlo čerpá vzorek po jeho nasáti ke snímači před čerpadlem  (vylepšený princip kalibrace jako u modelu A1mini)
-možnost nastavení typu vzorkování časový vzorek, průtokové vzorkování (typ C) a impulzní vzorkování
-během vzorkování displej zobrazuje odpočet času k dalšímu vzorku
-řídící jednotka po ukončení vzorkování zobrazuje na displeji počet neodebraných vzorků

-vylepšená správa uspory energie při provozu z bateri
Návrat na obsah