Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Návod A1 mini
Rychlý návod k použití vzorkovače A1-C mini:

- Připojte nasávací hadici ke vzorkovači:
Vždy dbejte na správnou délku nasávací hadice, hadice nesmí být prověšená nebo stočená do kruhu. Hadici se sacím filtrem vložte do vzorkované vody.

- Proveďte kalibraci objemu vzorku:
Místo vzorkovnice vložte odměrný válec, zmáčkněte tlačítko kalibrace a při jeho držení zapněte vzorkovač. Vzorkovač profoukne nasávací hadici a začne nasávat vodu, po nasátí požadovaného množství pusťte tlačítko kalibrace. Vzorkovač si uloží kalibrační hodnotu do paměti a profoukne dvakrát nasávací hadici, po té vypněte vzorkovač. Kalibrační hodnota je uložena do paměti do další kalibrace.

-Nastavte přepínače vzorkovače:
Nastavte přepínače dle požadovaného vzorkování. „Zpožděný start:, Počet vzorků: a Vzorek po:

-Nastavte typ vzorkování, přepínač vpravo dole na řídící jednotce:
Poloha nahoru nastaví C vzorek, vzorkování dle okamžitého průtoku (pro tento typ vzorkování musíte mýt připojený průtokoměr přes proudovou smyčku 4-20mA). V tomto typu vzorkování je vzorek zmenšován dle okamžitého průtoku.  
!!!!! UPOZORNĚNÍ: V případě že nemáte připojený průtokoměr a zapnete tento typ vzorkování, vzorkovač neodebere žádný vzorek !!!!!

Poloha dolů nastaví typ vzorkování na A-B (normální vzorkování), velikost vzorku je dle kalibrace.

-Zapněte vzorkovač:
Vzorkovač po zapnutí začne vzorkovat dle nastavení.


Zpožděný start: je možné nastavit od 15 minut do 72 hodin. V případě že použijete zpožděný start 72 hodin je nutné mít napájecí akumulátor nabitý na 100%  nebo připojený externí zdroj.

Počet vzorků: je možné nastavit od 1 vzorku  do stále. Stále znamená že vzorkovač vzorky nepočítá a vzorkuje  dokud se soudek nenaplní po snímač hladiny.

Vzorek po: po kolika minutách či hodinách se provede odběr dílčího vzorku, je možné nastavit od Impulz do 12 hodin. Při nastavení impulz vzorkovač provede odběr jednoho vzorku po sepnutí externího kontaktu.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky